Tandartspraktijk A.J.M. Kalmeijer

Tarieven 2023

 

Groep / CodeM/T*Prestaties / omschrijvingenTarief 2023
I  

Consultatie en diagnostiek (C)

 
a.   Diagnostisch onderzoek  
C001   Consult ten behoeve van een intake € 50,54
C002   Consult voor een periodieke controle € 25,27
C003    Consult, niet zijnde periodieke controle    € 25,27
         
       
b.   Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C010   Aanvullende medische anamnese na routine vragen € 25,27
C011   Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion € 119,69
C012   Uitgebreid onderzoek t.b.v. het integrale behandelplan € 119,69
C013   Studiemodellen € 33,25
C014    Pocketregistratie    € 39,90
C015   Parodontiumregistratie    € 79,79
C.   Diversen

 

C016   Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling € 199,48
C020   Mondzorg aan huis € 19,95
C021   Toeslag avond, nacht en weekend uren € 27,93
       
       
II  

Maken en/of beoordelen foto s (X)

 

 
X10   Maken en beoordelen kleine röntgenfoto    € 18,62
X11   Beoordelen kleine röntgenfoto € 13,96
X21   Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 79,79
X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 79,79
X23   Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 29,26
X24   Maken en beoordelen schedelfoto € 35,91
X25   Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto  € 226,08
X26   Beoordelen meedimensionale kaakfoto    € 66,49
       
III  

Preventieve mondzorg (M)

 
       
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 14,91
M02   Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 14,91
M03   Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 14,91
M05   Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 29,92
M32  ** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 19,95
M30   Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,65
M40   Fluoridebehandeling € 16,62
M61 * Mondbeschermer of fluoridekap € 29,92
M80    * Behandeling van witte vlekken, eerste element    € 57,85
M81    * Behandeling van witte vlekken, volgend element    € 31,92
       
IV  

Verdoving (A)

 
       
A15   Oppervlakte verdoving € 8,64
A10   Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 16,62
A20   Behandeling onder algehele narcose  kostprijs
A30   Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie    € 53,20
B10   Introductie roesje (lachgassedatie) € 33,25
B11   Toediening roesje (lachgassedatie) € 33,25
B12   Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 41,56
       
VI  

Vullingen (V)

 
V81   Eenvlaksvulling glasionomeer    € 41,23
V82   Tweevlakvulling glasionomeer    € 57,85
V83   Drievlaksvulling glasionomeer    € 71,15
V84   Meervlaksvulling glasionomeer    € 94,42
V91   Eenvlaksvulling composiet € 53,20
V92   Tweevlaksvulling composiet € 69,82
V93   Drievlaksvulling composiet € 83,12
V94   Meervlaksvulling composiet € 106,39
       
V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 79,79
V30   Fissuurlak, eerste element (sealen) € 29,92
V35   Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 16,62
V40   Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,65
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 13,30

V70 * Parapulpaire stift € 13,30
V80 * Wortelkanaalstift € 23,27
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,97
       
VII  

Wortelkanaalbehandelingen (E)

 
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
       
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 46,55
E03   Consult na tandheelkundig ongeval € 36,57
       
b.   Wortelkanaalbehandeling  
    Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E60  * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 53,20
       
    Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 54,31
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 119,69
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 172,89
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 226,08
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 279,28
E85   Elektronische lengtebepaling € 16,62
E19   Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 19,95
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 53,20
       
    Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51   Verwijderen van kroon of brug € 39,90
E52   Moeilijke wortelkanaalopening € 33,25
E53   Verwijderen van wortelstift € 46,55
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 33,25
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 33,25
E56  * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 46,55
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 33,25
       
    Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 93,09
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 59,84
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 49,87
E64   Afsluiting van open wortelpunt € 53,20
       
    Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 66,49
E78   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 33,25
       
    Bleken  
E90   Inwendig bleken, eerste zitting € 53,20
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting € 19,95
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 83,12
       
E40   Directe pulpa-overkapping € 33,25
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 13,30
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 26,60
E44   Verwijderen spalk € 6.65
       
    Aanbrengen rubberdam  
E45   Aanbrengen rubberdam € 13,30
       
    Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31   Snij-/ hoektand € 132,99
E32   Premolaar € 186,18
E33   Molaar € 239,38
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 26,60
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 93,09
E37   Kijkoperatie € 79,79
       
    Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  
E86   Gebruik operatiemicroscoop € 89,77
E88   Opvullen van de pulpakamr en afsluiten van de kanaalingangen    € 66,49
       
    Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 66,49
       
VIII  

Kronen en bruggen (R)

 
       
a.   Inlays en kronen  
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 79,79
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 152,94
R10 * Drievlaks composiet inlay € 199,48
R11 * Eenvlaksinlay € 119,69
R12 * Tweevlaksinlay € 186,18
R13 * Drievlaksinlay € 265,98
R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 33,25
R24 * Kroon € 292,57
R34 * Kroon op implantaat € 265,98
R29    * Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 59,84
R31   Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 66,49
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 66,49
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 132,99
       
b.   Brugwerk  
R40 * Eerste brugtussendeel € 199,48
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 99,74
       
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 166,24
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 33,25
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 33,25
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 132,99
R61 * Plakbrug met preparatie € 199,48
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 46,55
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 26,60
       
c.   Restauraties diversen  
R67    * Plaatsen opbouw t.b.v. implantaatkroon € 28,59
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 73,14
R71    *  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond   € 73,14
       
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 26,60
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 66,49
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 33,25
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 33,25
R91    Wortelkap met stift  € 166,24
d.   Schildje van keramiek of kunststof  
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 79,79
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 132,99
       
e.   Temporaire voorzieningen  
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

€ 33,25

R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 13,30
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk   
    Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren  
IX  

Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

 
       
a.   Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)  
    Onderzoek/diagnostiek  
G21   Functieonderzoek kauwstelsel € 119,69
G22   Verlengd onderzoek OPD € 239,38
G23   Spieractiviteitsmeting en registratie € 106,39
       
    Therapie bij OPD A of OPD B na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel  
G41   Consult OPD/therapie A € 69,82
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 179,53
       
G68    * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 53,20
G47   Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 79,79
       
    Therapie bij OPD B, na tenminste verlengdonderzoek OPD  
G43   Consult OPD-therapie B € 134,32
G44    * Therapeutische injectie    € 73,14
G46    * Consult voor instractie geindividualiseerde apparatuur     € 53,20
G48   Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B  € 132,99
       
       
b.   Beetregistraties  
G10   Niet standaard beetregistratie € 99,74
       
    Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  
G11   Scharnierasbepaling € 99,74
G12   Centrale relatiebepaling € 93,09
G13   Protrale/laterale bepalingen € 66,49
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 598,45
G15   Toeslag voor het behouden van beethoogte € 33,25
G16   Therapeutische positiebepaling € 33,25
G20   Beetregistratie intra-oraal € 66,49
G65   Indirect planmatig inslijpen   € 365,72
G69   Beetbeschermingsplaat    € 73,14
G33   Aanbrengen front/hoektandgeleiding    € 66,49
       
c.   Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 332,47
G72   Controlebezoek MRA € 33,25
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 53,20
       
X  

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

 
       
a.   Onderdeel A  
H11   Trekken tand of kies € 49,87
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 37,24
H21   Kosten hechtmateriaal € 6,87
H26   Hechten weke delen € 73,14
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 66,49
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 19,95
       
b.   Onderdeel B  
H90   Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend € 66,49
H33   Hemisectie van een molaar € 79,79
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 79,79
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 59,84
H41   Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 39,90
H34   Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak    € 79,79
    Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 79,79
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 106,39
H44   Primaire antrumsluiting € 73,14
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak € 93,09
       
    Cyste-operatie  
H60   Marsupialisatie € 93,09
H65   Primaire sluiting € 179,53
    Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 93,09
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 179,53
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 126,34
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 212,78
       
XI  

Kunstgebitten (P)

 
       
    Gedeeltelijk kunstgebit  
       
P001  * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 99,74
P002 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 199,48
P003 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 272,63
P004 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 372,37
       
a.   Volledig kunstgebit  
P020 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 199,48
P021 * Volledig kunstgebit onderkaak € 265,98
P022 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 432,21
p023    *  Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak  €132,99 
       
    Toeslagen  
P041   Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 33,25
P040   Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 71,81
P043   Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 39,90
P042   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 66,49
p044   Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 89,77
p046   Toeslag voor elk element bij een overkappings kunstgebit € 53,20
p045   Toeslag immeditaat kunstgebit € 16,62
p047   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 19,95
p048   Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 99,74
p049   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 66,49
       
    Aanpassingen bestaand kunstgebit  
P060   Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 46,55
P062 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect per kaak € 93,76
P063 * Opvullen volledig kunstgebit, direct per kaak € 94,42
P066 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage per kaak € 186,18
P068 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk per kaak € 19,95
P069 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk per kaak € 53,20
P061   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 46,55
P064 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect per kaak € 81,79
p067   Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit   € 33,25 
P065 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct per kaak € 85,11
P070 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 19,95
P071 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 53,20
P072 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 53,20
       
XII  

Tandvleesbehandelingen (T)

 
a.   Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
       
T012   Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 192,83
T021   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 35,91
T022   Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 26,60
T032   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 119,69
T033   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 73,14
T042   Consult parodontale nazorg € 101,07
T043   Uitgebreid consult parodontale nazorg € 134,32
T044   Complex consult parodontale nazorg € 178,87
       
    Parodontale chirurgie  
T070   Flapoperatie tussen 2 elementen € 216,11
T071   Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 332,47

T072   Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 398,97
T073   Directe post-operatieve zorg, kort € 66,49
T074   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 178,87
T076   Tuber- of retromolaarplastiek € 83,12
       
b.   Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
    Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
       
T101   Tuber- of retromolaarplastiek € 116,36
T102   Tandvleescorrectie, per element € 63,17
T103   Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 166,24
       
    Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T111 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 398,97
T112 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 132,99
T113   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 216,11
       
    Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T121   Kroonverlenging per element € 216,11
T122   Kroonverlenging per sextant € 398,97
       
    Directe postoperatieve zorg  
T151   Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 66,49
T152   Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 178,87
       
    Diversen  
T161 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 46,55
T162   Behandeling tandvleesabces € 89,77
T163   Toepassing lokaal medicament € 71,81
T164 * (Draad)Spalk € 26,60
T165   Uitgebreide Voedingsanalyse € 66,49
       
XIII  

Implantaten (J)

 
J001   Overheadkosten implantaten € 199,68
J002   Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 113,01
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J010   Onderzoek t.b.v. de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 73,71
J011    * Oderzoek t.b.v. de uitvoering van de implantologische behandeling € 113,40
J012 * Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen € 85,05
J013

  *

Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen € 170,09
J014    Implantaatpositionering op grond van CT-scan    € 51,03
b.    Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voafgaand aan implanteren  
       
J020 * Ophoging bodembijholte in een aparte zittingvoorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft € 272,15
J021 * Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweesde kaakhelft binnen een termijn van drie maanden € 170,09
J022    * Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak € 164,42
       
       
c.   Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren  
    diversen  
J030    * Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren € 96,39
J031 * Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren € 147,42
J032 * Ophoging boden bijholte orthograad, tijdens het implanteren € 68,04
       
d.   Implantologische chirurgie  
J040   Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 259,68
J041   Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 107,16
J042  * Plaatsen eerste tandvleesvormer € 85,05
J043  * Plaatsen volgende tandvleesvormer € 40,26
J044   Verwijderen implantaat € 37,42
J045   Moeizaam verwijderen implantaat € 187,10
J046   Vervangen eerste implantaat € 259,11
J047   Vervangen volgend implantaat € 107,16
J048   Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant € 197,88 
J049   Plaatsenvan twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit € 577,75 
e.   Diversen  
J050   Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik    
J051    * Aanbrengen botvervangers in extractie wond  € 22,68
J052   Prepareren donorplaats € 153,08
J053   Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 76,54
J054   Bindweefseltransplantatie per donorplaats  €119,07
J055   Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie    €127,57
J056    * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef  € 130,41
J057    Kosten implantaat   €366,12
J058   Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting    € 11,34
J059   Grondig submucosaal reinigen implantaat € 26,65 
J060    * Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat  € 294,83
f.   Mesostructuur  
J070 * Plaatsen eerste drukknop € 136,08
J071 * Plaatsen elke volgende drukknop € 39,69
J072 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 232,46
J073 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 73,71
       
       
g.   Prothetische behandeling na implantaten  
J080 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 583,99
J081 * Onder-klikgebit € 379,88
J082 * Boven-klikgebit € 379,88
J083 * Omvorming tot klikgebit € 113,40
J084 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 147,42
J085 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten  € 170,09
J086 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 198,44
J087   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 96,39
J088   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 124,74
J089   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 153,08
       
h.   Nazorg implantologie  
J090   Specifiek consult nazorg implantologie € 62,37
J091   Uitgebreid consult nazorg implantologie € 102,06
       
i.   Prothetische nazorg  
J100 * Opvullen zonder staafdemontage € 158,75
J101 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 198,44
J102 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 226,79
J103 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 255,14
J105 * Reparatie zonder staafdemontage € 62,37
J106 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 119,07
J107 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 147,42
J108 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 175,76
J109 * Verwijderen en vervangen drukknop € 28,35
J104    * Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk    € 19,95
XIV  

Uurtarieven (U)

 
U05   * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 17,47
U25   * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 15,14
U35   * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 17,47
       
© Tandartspraktijk Kalmeijer Gouda | Powered by Dentity