Tandartspraktijk A.J.M. Kalmeijer

Tarieven 2022

 

Groep / CodeM/T*Prestaties / omschrijvingenTarief 2022
I  

Consultatie en diagnostiek (C)

 
a.   Diagnostisch onderzoek  
C11   Periodieke controle € 23,45
C13   Probleemgericht consult € 23,45
         
         
       
b.   Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22   Schriftelijke medische anamnese € 23,45
C28   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 111,10
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30,86
C65   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak € 61,72
       
c.   Toeslagen en diversen  
C80   Mondzorg aan huis

€ 18,52

C84   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 49,38
C85   Weekendbehandeling € 23,45
C86   Avondbehandeling € 23,45
C87   Nachtbehandeling € 23,45
       
II  

Maken en/of beoordelen foto s (X)

 

 
X10   Kleine röntgenfoto    € 17,28
X11   Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,96
X21   Kaakoverzichtsfoto € 74,07
X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 74,07
X23   Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 27,16
X24   Schedelfoto € 33,33
X25   Maken meerdimensionale kaakfoto  € 209,86
X26   Beoordelen meedimensionale kaakfoto    € 61,72
       
III  

Preventieve mondzorg (M)

 
       
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 13,84
M02   Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 13,84
M03   Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 13,84
M05   Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 27,78
M32  ** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 18.52
M30   Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,17
M40   Fluoridebehandeling € 15,43
M61 * Mondbeschermer € 27,78
M80    * Behandeling van witte vlekken, eerste element    € 53,70
M81    * Behandeling van witte vlekken, volgend element    € 29,63
       
IV  

Verdoving (A)

 
       
A15   Oppervlakte verdoving € 8,02
A10   Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,43
A20   Behandeling onder algehele narcose  kostprijs
V   Verdoving door middel van een roesje (B)  
B10   Introductie roesje (lachgassedatie) € 30,86
B11   Toediening roesje (lachgassedatie) € 30,86
B12   Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 38,04
       
VI  

Vullingen (V)

 
V81   Eenvlaksvulling glasionomeer    € 38,27
V82   Tweevlakvulling glasionomeer    € 53,70
V83   Drievlaksvulling glasionomeer    € 66,04
V84   Meervlaksvulling glasionomeer    € 87,65
V91   Eenvlaksvulling composiet € 49,38
V92   Tweevlaksvulling composiet € 64,81
V93   Drievlaksvulling composiet € 77,15
V94   Meervlaksvulling composiet € 98,76
       
V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 74,07
V30   Fissuurlak, eerste element € 27,78
V35   Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 15,43
V40   Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 6,17
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 12,34

V70 * Parapulpaire stift € 12,34
V80 * Wortelkanaalstift € 21,60
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,26
       
VII  

Wortelkanaalbehandelingen (E)

 
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01   Wortelkanaalbehandeling consult € 30,15
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 43,21
E03   Consult na tandheelkundig ongeval € 33,95
       
b.   Wortelkanaalbehandeling  
    Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60  * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 49,38
       
    Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 49,71
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 111,10
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 160,48
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 209,86
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 259,24
E85   Elektronische lengtebepaling € 15,43
E19   Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 18,52
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 49,38
       
    Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51   Verwijderen van kroon of brug € 37,03
E52   Moeilijke wortelkanaalopening € 30,86
E53   Verwijderen van wortelstift € 43,21
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,86
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,86
E56  * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 43,21
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,86
       
    Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 86,41
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 55,55
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 46,29
E64   Afsluiting van open wortelpunt € 49,38
       
    Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 61,72
E78   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,86
       
    Bleken  
E90   Inwendig bleken, eerste zitting € 49,39
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18.52
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 77,15
       
E40   Directe pulpa-overkapping € 30,86
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12.34
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24.69
E44   Verwijderen spalk € 6.17
       
    Aanbrengen rubberdam  
E45   Aanbrengen rubberdam € 12.34
       
    Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31   Snij-/ hoektand € 123,45
E32   Premolaar € 172,83
E33   Molaar € 222,20
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 24.69
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 86,41
E37   Kijkoperatie € 74,07
       
    Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  
E86   Gebruik operatiemicroscoop € 83,33
E88   Opvullen van de pulpakamr en afsluiten van de kanaalingangen    € 61,72
       
    Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 61,72
       
VIII  

Kronen en bruggen (R)

 
       
a.   Inlays en kronen  
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 74,07
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 141,96
R10 * Drievlaks composiet inlay € 185,17
R11 * Eenvlaksinlay € 111,10
R12 * Tweevlaksinlay € 172,83
R13 * Drievlaksinlay € 246,89
R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 30,86
R24 * Kroon € 271,58
R34 * Kroon op implantaat € 246,89
R29    * Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 55,55
R31   Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 61,72
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 61,72
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 123,45
       
b.   Brugwerk  
R40 * Eerste brugtussendeel € 185,17
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 92,95
       
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 154,31
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 30,86
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 30,86
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 123,45
R61 * Plakbrug met preparatie € 185,17
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 43,21
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 24,69
       
c.   Restauraties diversen  
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 67,90
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 67,90
       
       
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,69
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 61,72
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,86
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,86
       
d.   Schildje van keramiek of kunststof  
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 74,07
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 123,45
       
e.   Temporaire voorzieningen  
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 30,86
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 12,34
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.  
       
IX  

Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

 
       
a.   Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)  
    Onderzoek/diagnostiek  
G21   Functieonderzoek kauwstelsel € 111,10
G22   Verlengd onderzoek OPD € 222,20
G23   Spieractiviteitsmeting en registratie € 98,76
       
    Therapie bij OPD A of OPD B na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel  
G41   Consult OPD/therapie A € 64,81
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 166,65
       
G68    * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 49,38
G47   Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 74,07
       
    Therapie bij OPD B, na tenminste verlengdonderzoek OPD  
G43   Consult OPD-therapie B € 124,68
G44    * Therapeutische injectie    € 67,90
G46    * Consult voor instractie geindividualiseerde apparatuur     € 49,38
G48   Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B  € 123,45
       
       
b.   Beetregistraties  
G10   Niet standaard beetregistratie € 92,59
       
    Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  
G11   Scharnierasbepaling € 92,59
G12   Centrale relatiebepaling € 86,41
G13   Protrale/laterale bepalingen € 61,72
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 555,51
G15   toeslag voor het behouden van beethoogte € 30,86
G16   Therapeutische positiebepaling € 30.86
G20   Beetregistratie intra-oraal € 61,72
G65   Indirect planmatig inslijpen   € 339,48
G69   Beetbeschermingsplaat    € 67,90
G33   Aanbrengen front/hoektandgeleiding    € 61,72
       
c.   Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 308,62
G72   Controlebezoek MRA € 30,86
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 49,38
       
X  

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

 
       
a.   Onderdeel A  
H11   Trekken tand of kies € 46,29
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 34,57
H21   Kosten hechtmateriaal € 6,29
H26   Hechten weke delen € 67,90
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 61,72
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,52
       
b.   Onderdeel B  
H90   Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend € 61,72
H33   Hemisectie van een molaar € 74,07
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 74,07
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 55,55
H41   Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 37,03
       
    Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 74,07
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 98,76
H44   Primaire antrumsluiting € 67,90
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak € 86,41
       
    Cyste-operatie  
H60   Marsupialisatie € 86,41
H65   Primaire sluiting € 166,65
    Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 86,41
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 166,65
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 117,27
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 197,51
       
XI  

Kunstgebitten (P)

 
       
    Gedeeltelijk kunstgebit  
       
P001  * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 92,59
P002 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 185,17
P003 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 53,07
P004 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 345,65
       
a.   Volledig kunstgebit  
P020 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 185,17
P021 * Volledig kunstgebit onderkaak € 246,81
P022 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 401,20
p023    *  Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak  €123,45 
       
    Toeslagen  
P041   Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 30,86
P040   Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 66,66
P043   Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 37,03
P042   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 61,72
p044   Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 83,33
p046   Toeslag voor elk element bij een overkappings kunstgebit € 49,38
p045   Toeslag immeditaat kunstgebit € 15,43
p047   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,52
p048   Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 92,59
p049   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 61,72
       
    Aanpassingen bestaand kunstgebit  
P060   Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 43,21
P062 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect per kaak € 87,03
P063 * Opvullen volledig kunstgebit, direct per kaak € 87,65
P066 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage per kaak € 172,83
P068 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk per kaak € 18,52
P069 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk per kaak € 49,38
P061   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 43,21
P064 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect per kaak € 75,92
p067    Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 30,86 
P065 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct per kaak € 79,01
P070 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 18,52
P071 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 49,38
P072 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 49,38
       
       
XII  

Tandvleesbehandelingen (T)

 
a.   Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
       
T012   Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 179.00
T021   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 33.33
T022   Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 24.69
T032   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 111.10
T033   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 67.90
T042   Consult parodontale nazorg € 93.82
T043   Uitgebreid consult parodontale nazorg € 124,68
T044   Complex consult parodontale nazorg € 166.04
       
    Parodontale chirurgie  
T070   Flapoperatie tussen 2 elementen € 200.60
T071   Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 308.62

T072   Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 370.34
T073   Directe post-operatieve zorg, kort € 61.72
T074   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 166.04
T076   Tuber- of retromolaarplastiek € 77.15
       
b.   Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
    Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
       
T101   Tuber- of retromolaarplastiek € 108.02
T102   Tandvleescorrectie, per element € 58.64
T103   Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 154.31
       
    Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T111 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 370.34
T112 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 123.45
T113   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 200.60
       
    Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T121   Kroonverlenging per element € 200.30
T122   Kroonverlenging per sextant € 370.34
       
    Directe postoperatieve zorg  
T151   Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 61.72
T152   Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 166.04
       
    Diversen  
T161 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 43.21
T162   Behandeling tandvleesabces € 83.33
T163   Toepassing lokaal medicament € 66.66
T164 * (Draad)Spalk € 24.69
T165   Uitgebreide Voedingsanalyse € 61.72
       
XIII  

Implantaten (J)

 
J97   Overheadkosten implantaten € 182.78
J98   Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 103.44
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01   Initieel onderzoek implantologie € 68.48
J02   Verlengd onderzoek implantologie € 105.35
J03 * Proefopstelling € 142.22
J05   Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 47.41
       
b. I   Pre-implantologische chirurgie  
       
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 252.84
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 158.03
J11   Prepareren donorplaats € 142.22
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 152.76
       
b. II   Pre- en per-implantologische chirurgie:  
    diversen  
J06   Vrijleggen foramen mentale € 31.61
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 89.55
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 136.96
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 63.21
J19   Toeslag esthetische zone € 68.48
       
c.   Implantologische chirurgie  
J20   Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 240.73
J28   Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 99.56
J23   * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 79.01
J29  * Plaatsen volgende Healing Abutment € 37.40
J26   Moeizaam verwijderen implantaat € 173.83
J27   Vervangen eerste implantaat € 240.73
J36   Verwijderen implantaat € 34.77
J37   Vervangen volgend implantaat € 99.56
       
d.   Diversen  
       
J08   Aanbrengen botvervangers in extractie wond    € 21.07
J30   Bindweefseltransplantaat, eerste  € 110.62
J32  * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 118.52
J33   Kosten implantaat € 338.74
J34 * Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting  €10.54
J35   Grondig submucosaal reinigen implantaat    € 24.76
J87    * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat  € 273.91
       
e.   Mesostructuur  
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 126.42
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop € 36.87
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 215.97
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 68.48
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 26.34
       
f.   Prothetische behandeling na implantaten  
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 542.55
J51 * Onder-klikgebit € 352.92
J52 * Boven-klikgebit € 352.92
J53 * Omvorming klikgebit € 105.35
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 136.96
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten  € 158.03
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 184.36
J57   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 89.55
J58   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 115.89
J59   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 142.22
       
g.   Nazorg implantologie  
J60   Specifiek consult nazorg implantologie € 57.94
J61   Uitgebreid consult nazorg implantologie € 94.82
       
h.   Prothetische nazorg  
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 147.49
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 184.37
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 210.70
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 237.04
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 57.94
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 110.62
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 136.96
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 163.29
J78 * Verwijderen en vervangen drukknop € 26.34
J80   Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaat gedragen kunstgebit  € 536.23
XIV  

Uurtarieven (U)

 
U05   * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 16.22
U25   * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 14.06
U35   * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 16.22
       
© Tandartspraktijk Kalmeijer Gouda | Powered by Dentity