Tandartspraktijk A.J.M. Kalmeijer

Tarieven 2019

 

Groep / CodeM/T*Prestaties / omschrijvingenTarief 2019
I  

Consultatie en diagnostiek (C)

 
a.   Diagnostisch onderzoek  
C11   Periodieke controle € 21.78
C13   Probleemgericht consult € 21.78
       
b.   Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22   Schriftelijke medische anamnese € 21.78
C28   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 103.16
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28.66
C65   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak € 57.31
       
c.   Toeslagen en diversen  
C80   Mondzorg aan huis € 17.19
C84   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 45.85
C85   Weekendbehandeling € 21.87
C86   Avondbehandeling € 21.87
C87   Nachtbehandeling € 21.87
       
II  

Maken en/of beoordelen foto s (X)

 

 
X10   Kleine röntgenfoto    € 16.05
X11   Beoordelen kleine röntgenfoto € 12.04
X21   Kaakoverzichtsfoto € 68.77
X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 68.77
X23   Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25.22
X24   Schedelfoto € 30.95
X25   Maken meerdimensionale kaakfoto  € 194.86
X26   Beoordelen meedimensionale kaakfoto    € 57.31
       
III  

Preventieve mondzorg (M)

 
       
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 12.85
M02   Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 12.85
M03   Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 12.85
M05   Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 25.79
M32  ** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17.19
M30   Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament €5.73
M40   Fluoridebehandeling € 14.33
M61 * Mondbeschermer € 25.79
       
IV  

Verdoving (A)

 
       
A15   Oppervlakte verdoving € 7.45
A10   Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14.33
A20   Behandeling onder algehele narcose  kostprijs
V   Verdoving door middel van een roesje (B)  
B10   Introductie roesje (lachgassedatie) € 28.66
B11   Toediening roesje (lachgassedatie) € 28.66
B12   Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35.77
       
VI  

Vullingen (V)

 
       
V91   Eenvlaksvulling composiet € 45.85
V92   Tweevlaksvulling composiet € 60.18
V93   Drievlaksvulling composiet € 71.64
V94   Meervlaksvulling composiet € 91.70
       
V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68.77
V30   Fissuurlak, eerste element € 25.79
V35   Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14.33
V40   Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5.73
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 11.46

V70 * Parapulpaire stift € 11.46
V80 * Wortelkanaalstift € 20.06
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.60
       
VII  

Wortelkanaalbehandelingen (E)

 
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01   Wortelkanaalbehandeling consult € 21.78
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40.12
E03   Consult na tandheelkundig ongeval € 31.52
       
b.   Wortelkanaalbehandeling  
    Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60  * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45.85
       
    Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46.74
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103.16
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149.01
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194.86
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240.71
E85   Elektronische lengtebepaling € 14.33
E19   Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 17.19
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45.85
       
    Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51   Verwijderen van kroon of brug € 34.39
E52   Moeilijke wortelkanaalopening € 28.66
E53   Verwijderen van wortelstift € 40.12
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28.66
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28.66
E56  * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40.12
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28.66
       
    Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80.24
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51.58
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 42.94
E64   Afsluiting van open wortelpunt € 45.85
       
    Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57.31
E78   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28.66
       
    Bleken  
E90   Inwendig bleken, eerste zitting € 45.85
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17.19
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 71.64
       
E40   Directe pulpa-overkapping € 28.66
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11.46
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22.92
E44   Verwijderen spalk € 5.73
       
    Aanbrengen rubberdam  
E45   Aanbrengen rubberdam € 11.46
       
    Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31   Snij-/ hoektand € 114.62
E32   Premolaar € 160.47
E33   Molaar € 206.32
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 22.92
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 80.24
E37   Kijkoperatie € 68.77
       
    Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  
E86   Gebruik operatiemicroscoop € 77.37
       
    Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 57.31
       
VIII  

Kronen en bruggen (R)

 
       
a.   Inlays en kronen  
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 68.77
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 131.82
R10 * Drievlaks composiet inlay € 171.94
R11 * Eenvlaksinlay € 103.16
R12 * Tweevlaksinlay € 160.47
R13 * Drievlaksinlay € 229.25
R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 28.66
R24 * Kroon € 252.17
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 68.77
R29    * Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 51.58
R31   Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 57.31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 57.31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 114.62
       
b.   Brugwerk  
R40 * Eerste brugtussendeel € 171.94
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 85.97
R46 * Brugverankering, per anker € 57.31
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143.28
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 28.66
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 28.66
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 114.62
R61 * Plakbrug met preparatie € 171.94
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40.12
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 22.92
       
c.   Restauraties diversen  
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63.04
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 63.04
R72   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34.94
R73   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22.92
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22.92
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 57.31
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28.66
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28.66
       
d.   Schildje van keramiek of kunststof  
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 68.77
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114.62
       
e.   Temporaire voorzieningen  
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 28.66
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11.46
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.  
       
IX  

Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

 
       
a.   Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)  
    Onderzoek/diagnostiek  
G01   Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143.28
G02   Spieractiviteitsmeting en registratie € 91.70
G03   Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63.04
       
    Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)  
G61   Instructie spieroefeningen € 57.31
G62 * Occlusale spalk € 154.74
G63 * Repositiespalk € 229.25
G64   Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28.66
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 315.22
G66   Biofeedbacktherapie € 51.58
G67   Behandeling triggerpoint € 63.04
G68    * Reparatie occlusale- of repositie- spalk, met afdruk € 45.85
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 57.31
       
    Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)  
G69 * Opbeetplaat € 63.04
       
b.   Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen  
G10   Niet standaard beetregistratie € 85.97
       
    Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  
G11   Scharnierasbepaling € 85.97
G12   Centrale relatiebepaling € 80.24
G13   Protrale/laterale bepalingen € 57.31
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515.81
G15   Voor het behouden van beethoogte € 28.66
G16   Therapeutische positiebepaling € 28.66
G20   Beetregistratie intra-oraal € 57.31
       
c.   Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 286.56
G72   Controlebezoek MRA € 28.66
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 45.85
       
X  

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

 
       
a.   Onderdeel A  
H11   Trekken tand of kies € 42.98
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32.09
H21   Kosten hechtmateriaal € 5.92
H26   Hechten weke delen € 63.04
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 57.31
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17.19
       
b.   Onderdeel B  
H90   Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend € 57.31
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 68.77
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 51.58
H41   Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34.39
       
    Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 68.77
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 91.70
H44   Primaire antrumsluiting € 63.04
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak € 80.24
       
    Cyste-operatie  
H60   Marsupialisatie € 80.24
H65   Primaire sluiting € 154.74
       
    Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80.24
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154.74
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108.89
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183.40
       
XI  

Kunstgebitten (P)

 
       
P60   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34.39
P65   Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28.66
P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57.31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 85.97
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 171.94
P16   Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof € 63.04
P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17.19
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234.98
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 320.95
P31 * Wortelkap met stift € 143.28
P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 85.97
P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 57.31
P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14.33
P45 * Noodkunstgebit € 114.62
       
a.   Volledig kunstgebit  
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 171.94
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 229.25
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372.53
       
    Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36   Individuele afdruk zonder randopbouw € 28.66
P14   Individuele afdruk met randopbouw € 63.04
P37   Frontopstelling in aparte zitting € 34.39
P27   Reoccluderen € 57.31
P28   Naregistratie en remounten € 57.31
P38   Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63.04
P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85.97
P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28.66
P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28.66
P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34.39
       
    Overige  
P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45.85
P06   Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40.12
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.12
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 85.97
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 57.31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 85.97
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 160.47
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 17.19
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 45.85
P56   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40.12
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.12
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 85.97
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 57.31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 85.97
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 17.19
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 45.85
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 45.85
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 45.85
       
XII  

Tandvleesbehandelingen (T)

 
       
a.   Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T11   Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151.88
T12   Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166.21
T21   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30.95
T22   Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22.92
T31   Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 88.83
T32   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103.16
T33   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45.85
T41   Beperkt consult parodontale nazorg € 60.18
T42   Consult parodontale nazorg € 87.11
T43   Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115.77
T44   Complex consult parodontale nazorg € 154.17
T60   Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 151.88
T61   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 166.21
       
    Parodontale chirurgie  
T70   Flapoperatie tussen 2 elementen € 186.27
T71   Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 286.56

T72   Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 343.87
T73   Directe post-operatieve zorg, kort € 57.31
T74   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 154.17
T75   Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 149.01
T76   Tuber- of retromolaarplastiek € 71.74
       
b.   Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
    Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T80   Tandvleestransplantaat € 123.22
T81   Tuber- of retromolaarplastiek €100.30
T82   Tandvleescorrectie, per element € 54.45
T83   Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 143.28
       
    Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 343.87
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 114.62
T86   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186.27
       
    Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T87   Kroonverlenging per element € 186.27
T88   Kroonverlenging per sextant € 343.87
       
    Directe postoperatieve zorg  
T89   Directe post-operatieve zorg, kort € 57.31
T90   Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154.17
       
    Diversen  
T91   Pocketregistratie € 34.39
T92   Parodontiumregistratie € 68.77
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40.12
T94   Behandeling tandvleesabces € 77.37
T57   Toepassing lokaal medicament € 61.90
T95 * (Draad)Spalk € 22.92
T96   Uitgebreide Voedingsanalyse € 57.31
       
XIII  

Implantaten (J)

 
J97   Overheadkosten implantaten € 171.85
J98   Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97.25
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01   Initieel onderzoek implantologie € 63.56
J02   Verlengd onderzoek implantologie € 97.79
J03 * Proefopstelling € 132.01
J05   Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44.00
       
b. I   Pre-implantologische chirurgie  
       
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234.69
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146.68
J11   Prepareren donorplaats € 132.01
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141.79
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68.45
J07   Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik  kostprijs
       
b. II   Pre- en per-implantologische chirurgie:  
    diversen  
J06   Vrijleggen foramen mentale € 29.34
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 83.12
       
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127.12
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 58.67
J19   Toeslag esthetische zone € 63.56
       
c.   Implantologische chirurgie  
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 223.44
J23   * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 73.34
J29  * Plaatsen volgende Healing Abutment € 34.71
J26   Moeizaam verwijderen implantaat € 161.35
J27   Vervangen eerste implantaat € 223.44
      € 42.42
d.   Diversen  
       
J08   Aanbrengen botvervangers in extractie wond  € 19.56
J30   Bindweefseltransplantaat, eerste  € 102.68
J32  * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 112.45
J33   Kosten implantaat € 314.04
J34 * Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting  € 9.78
       
       
e.   Mesostructuur  
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 151.57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 34.23
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 200.46
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63.56
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24.45
       
f.   Prothetische behandeling na klikgebit  
J50 * Boven- en onder klikgebit € 503.60
J51 * Onder-klikgebit € 327.58
J52 * Boven-klikgebit € 327.58
J53 * Omvorming klikgebit € 97.79
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127.12
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten  € 146.68
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171.13
J57   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83.12
J58   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107.56
J59   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132.01
       
g.   Nazorg implantologie  
J60   Specifiek consult nazorg implantologie € 53.78
J61   Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88.01
       
h.   Prothetische nazorg  
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 136.90
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171.13
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195.57
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220.02
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 53.78
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102.68
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127.12
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151.57
J80   Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaat gedragen kunstgebit  € 497.73
XIV  

Uurtarieven (U)

 
U05   * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15.06
U25   * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13.05
U35   * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15.06
       
XV  

Abonnementen (Z)

 
Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7.45
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11.46
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 15.47
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 18.91
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 22.92
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6.30

 

© Tandartspraktijk Kalmeijer Gouda | Powered by Dentity