Tandartspraktijk A.J.M. Kalmeijer

Tarieven 2019

 

Groep / CodeM/T*Prestaties / omschrijvingenTarief 2020
I  

Consultatie en diagnostiek (C)

 
a.   Diagnostisch onderzoek  
C11   Periodieke controle € 22,16
C13   Probleemgericht consult € 22,16
       
b.   Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22   Schriftelijke medische anamnese € 22,16
C28   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 29,15
C65   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak € 58,31
       
c.   Toeslagen en diversen  
C80   Mondzorg aan huis

€ 17.49

C84   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 46,65
C85   Weekendbehandeling € 22,16
C86   Avondbehandeling € 22,16
C87   Nachtbehandeling € 22,16
       
II  

Maken en/of beoordelen foto s (X)

 

 
X10   Kleine röntgenfoto    € 16.33
X11   Beoordelen kleine röntgenfoto € 12.24
X21   Kaakoverzichtsfoto € 69,97
X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 69,97
X23   Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25.66
X24   Schedelfoto € 31,49
X25   Maken meerdimensionale kaakfoto  € 198,24
X26   Beoordelen meedimensionale kaakfoto    € 58,31
       
III  

Preventieve mondzorg (M)

 
       
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 13,07
M02   Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 13,07
M03   Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 13,07
M05   Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 26,24
M32  ** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17.49
M30   Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament €5.83
M40   Fluoridebehandeling € 14.58
M61 * Mondbeschermer € 26,24
       
IV  

Verdoving (A)

 
       
A15   Oppervlakte verdoving € 7.58
A10   Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,58
A20   Behandeling onder algehele narcose  kostprijs
V   Verdoving door middel van een roesje (B)  
B10   Introductie roesje (lachgassedatie) € 29,15
B11   Toediening roesje (lachgassedatie) € 29,15
B12   Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 36,66
       
VI  

Vullingen (V)

 
       
V91   Eenvlaksvulling composiet € 46,65
V92   Tweevlaksvulling composiet € 61,22
V93   Drievlaksvulling composiet € 72,88
V94   Meervlaksvulling composiet € 93,29
       
V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,97
V30   Fissuurlak, eerste element € 26,24
V35   Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14.58
V40   Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5.83
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 11.66

V70 * Parapulpaire stift € 11.66
V80 * Wortelkanaalstift € 20.41
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.75
       
VII  

Wortelkanaalbehandelingen (E)

 
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01   Wortelkanaalbehandeling consult € 22,16
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40.82
E03   Consult na tandheelkundig ongeval € 32,07
       
b.   Wortelkanaalbehandeling  
    Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60  * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46,65
       
    Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 47,90
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104,95
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151,60
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198,24
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244,89
E85   Elektronische lengtebepaling € 14.58
E19   Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 17.49
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46,65
       
    Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51   Verwijderen van kroon of brug € 34.98
E52   Moeilijke wortelkanaalopening € 29,15
E53   Verwijderen van wortelstift € 40.82
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29,15
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29,15
E56  * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40.82
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29,15
       
    Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81,63
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52,48
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 43,73
E64   Afsluiting van open wortelpunt € 46,65
       
    Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58,31
E78   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29,15
       
    Bleken  
E90   Inwendig bleken, eerste zitting € 46,65
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17.49
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 72,88
       
E40   Directe pulpa-overkapping € 29,15
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11.66
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23,32
E44   Verwijderen spalk € 5.83
       
    Aanbrengen rubberdam  
E45   Aanbrengen rubberdam € 11.66
       
    Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31   Snij-/ hoektand € 116,61
E32   Premolaar € 163,26
E33   Molaar € 209,91
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 23,32
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 81,63
E37   Kijkoperatie € 69,97
       
    Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  
E86   Gebruik operatiemicroscoop € 78,71
       
    Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58,31
       
VIII  

Kronen en bruggen (R)

 
       
a.   Inlays en kronen  
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 69,97
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 134,11
R10 * Drievlaks composiet inlay € 174,92
R11 * Eenvlaksinlay € 104,95
R12 * Tweevlaksinlay € 163,26
R13 * Drievlaksinlay € 233,23
R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 29,15
R24 * Kroon € 256,55
R34 * Kroon op implantaat € 233,23
R29    * Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 52,48
R31   Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 58,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 58.31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 116,61
       
b.   Brugwerk  
R40 * Eerste brugtussendeel € 174,92
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 87,46
       
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145,77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 29,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 116,61
R61 * Plakbrug met preparatie € 174,92
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40.82
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 23,32
       
c.   Restauraties diversen  
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64,14
       
       
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29,15
       
d.   Schildje van keramiek of kunststof  
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61
       
e.   Temporaire voorzieningen  
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 29,15
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11.66
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.  
       
IX  

Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

 
       
a.   Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)  
    Onderzoek/diagnostiek  
G21   Functieonderzoek kauwstelsel € 104,95
G22   Verlengd onderzoek OPD € 209,91
G23   Spieractiviteitsmeting en registratie € 93,29
       
    Therapie bij OPD A of OPD B na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel  
G41   Consult OPD/therapie A € 61,22
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 157,43
       
G68    * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 46,65
G47   Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 69,97
       
    Therapie bij OPD B, na tenminste verlengdonderzoek OPD  
G43   Consult OPD-therapie B € 117,78
G44    * Therapeutische injectie  € 64,14
G46    * Consult voor instractie geindividualiseerde apparatuur   € 46.65
G48   Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B  € 116,61
       
       
b.   Beetregistraties  
G10   Niet standaard beetregistratie € 87.46
       
    Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  
G11   Scharnierasbepaling € 87,46
G12   Centrale relatiebepaling € 81.63
G13   Protrale/laterale bepalingen € 58.31
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524.77
G15   Voor het behouden van beethoogte € 29.15
G16   Therapeutische positiebepaling € 29.15
G20   Beetregistratie intra-oraal € 58.31
G65   Indirect planmatig inslijpen   € 320,69
G69   Beetbeschermingsplaat     €64,14
G33   Aanbrengen front/hoektandgeleiding    € 58,31
       
c.   Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291,54
G72   Controlebezoek MRA € 29,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 46,65
       
X  

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

 
       
a.   Onderdeel A  
H11   Trekken tand of kies € 43.73
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32.65
H21   Kosten hechtmateriaal € 6.06
H26   Hechten weke delen € 64.14
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58.31
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17.49
       
b.   Onderdeel B  
H90   Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend € 58.31
H33   Hemisectie van een molaar € 69.97
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69.97
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52.48
H41   Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34.98
       
    Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69.97
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 93.29
H44   Primaire antrumsluiting € 64.14
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81.63
       
    Cyste-operatie  
H60   Marsupialisatie € 80.24
H65   Primaire sluiting € 154.74
       
    Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81.63
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157.43
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110.78
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186.58
       
XI  

Kunstgebitten (P)

 
       
P60   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34.98
P65   Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87,46
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174.92
P16   Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof € 64.14
P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17.49
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239,06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326.52
P31 * Wortelkap met stift € 145.77
P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87.46
P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58.31
P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14.58
P45 * Noodkunstgebit € 116.61
       
a.   Volledig kunstgebit  
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 174.92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 233.23
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379.00
       
    Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36   Individuele afdruk zonder randopbouw € 29.15
P14   Individuele afdruk met randopbouw € 64.14
P37   Frontopstelling in aparte zitting € 34.98
P27   Reoccluderen € 58.31
P28   Naregistratie en remounten € 58.31
P38   Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64.14
P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87.46
P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29.15
P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29.15
P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34.98
       
    Overige  
P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46.65
P06   Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40.82
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 87.46
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 58.31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 87.46
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 163.26
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 17.49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 46.65
P56   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40.82
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 87.46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 58.31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 87.46
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 17.49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 46.65
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 46.65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 46.65
       
XII  

Tandvleesbehandelingen (T)

 
       
a.   Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T11   Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154.51
T12   Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169.09
T21   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 31.49
T22   Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 23.32
T31   Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90.38
T32   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104.95
T33   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46.65
T41   Beperkt consult parodontale nazorg € 61.22
T42   Consult parodontale nazorg € 88.63
T43   Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117.78
T44   Complex consult parodontale nazorg € 156.85
T60   Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154.51
T61   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169.09
       
    Parodontale chirurgie  
T70   Flapoperatie tussen 2 elementen € 189.50
T71   Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 291.54

T72   Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 349.84
T73   Directe post-operatieve zorg, kort € 58.31
T74   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 156.85
T75   Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 151.60
T76   Tuber- of retromolaarplastiek € 72.88
       
b.   Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
    Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T80   Tandvleestransplantaat € 125.36
T81   Tuber- of retromolaarplastiek €102.04
T82   Tandvleescorrectie, per element € 55.39
T83   Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 145.77
       
    Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 349.84
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 116.61
T86   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189.50
       
    Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T87   Kroonverlenging per element € 189.50
T88   Kroonverlenging per sextant € 349.84
       
    Directe postoperatieve zorg  
T89   Directe post-operatieve zorg, kort € 58.31
T90   Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156.85
       
    Diversen  
T91   Pocketregistratie € 34.98
T92   Parodontiumregistratie € 69.97
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40.82
T94   Behandeling tandvleesabces € 78.71
T57   Toepassing lokaal medicament € 62.97
T95 * (Draad)Spalk € 23.32
T96   Uitgebreide Voedingsanalyse € 58.31
       
XIII  

Implantaten (J)

 
J97   Overheadkosten implantaten € 176.13
J98   Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99.68
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01   Initieel onderzoek implantologie € 64.67
J02   Verlengd onderzoek implantologie € 99.49
J03 * Proefopstelling € 134.31
J05   Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44.77
       
b. I   Pre-implantologische chirurgie  
       
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238.77
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 149.23
J11   Prepareren donorplaats € 134.31
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 144.26
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 69.64
       
       
b. II   Pre- en per-implantologische chirurgie:  
    diversen  
J06   Vrijleggen foramen mentale € 29.85
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 84.57
       
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 129.34
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 59.69
J19   Toeslag esthetische zone € 64.67
       
c.   Implantologische chirurgie  
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 227.33
J23   * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 74.62
J29  * Plaatsen volgende Healing Abutment € 35.32
J26   Moeizaam verwijderen implantaat € 164.16
J27   Vervangen eerste implantaat € 227.33
       
d.   Diversen  
       
J08   Aanbrengen botvervangers in extractie wond  € 19.90
J30   Bindweefseltransplantaat, eerste  € 104.46
J32  * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 114.41
J33   Kosten implantaat € 319.50
J34 * Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting  € 9.95
       
       
e.   Mesostructuur  
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 119,39
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop € 34,82
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 203.95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64.67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24.87
       
f.   Prothetische behandeling na klikgebit  
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 512.37
J51 * Onder-klikgebit € 333.29
J52 * Boven-klikgebit € 333.29
J53 * Omvorming klikgebit € 99.49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129.34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten  € 149.23
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174.10
J57   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84.57
J58   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109.44
J59   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134.31
       
g.   Nazorg implantologie  
J60   Specifiek consult nazorg implantologie € 54.72
J61   Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89.54
       
h.   Prothetische nazorg  
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 139.28
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174.10
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198.98
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223.85
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 54.72
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104.46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129.34
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154.21
J78 * Verwijderen en vervangen drukknop €24.87
J80   Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaat gedragen kunstgebit  € 506.40
XIV  

Uurtarieven (U)

 
U05   * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15.32
U25   * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13.28
U35   * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15.32
       
XV  

Abonnementen (Z)

 
Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7.58
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11.66
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 15.74
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 19.24
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 23.32
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6.41

 

© Tandartspraktijk Kalmeijer Gouda | Powered by Dentity