Tandartspraktijk A.J.M. Kalmeijer

Tarieven 2021

 

Groep / CodeM/T*Prestaties / omschrijvingenTarief 2021
I  

Consultatie en diagnostiek (C)

 
a.   Diagnostisch onderzoek  
C11   Periodieke controle € 22,91
C13   Probleemgericht consult € 22,91
C91   Pocketregistratie    € 36.18
C92   Parodotiumregistratie    € 72.35
       
b.   Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22   Schriftelijke medische anamnese € 22,91
C28   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 108,58
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30.15
C65   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak € 60.29
       
c.   Toeslagen en diversen  
C80   Mondzorg aan huis

€ 18.09

C84   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 48.23
C85   Weekendbehandeling € 22,91
C86   Avondbehandeling € 22,91
C87   Nachtbehandeling € 22,91
       
II  

Maken en/of beoordelen foto s (X)

 

 
X10   Kleine röntgenfoto    € 16.88
X11   Beoordelen kleine röntgenfoto € 12.66
X21   Kaakoverzichtsfoto € 72.35
X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 72.35
X23   Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 26.53
X24   Schedelfoto € 32.56
X25   Maken meerdimensionale kaakfoto  € 204.99
X26   Beoordelen meedimensionale kaakfoto    € 60.29
       
III  

Preventieve mondzorg (M)

 
       
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 13,52
M02   Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 13,52
M03   Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 13,52
M05   Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 27.13
M32  ** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 18.09
M30   Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6.03
M40   Fluoridebehandeling € 15.07
M61 * Mondbeschermer € 27.13
M80    * Behandeling van witte vlekken, eerste element    € 52.45
M81    * Behandeling van witte vlekken, volgend element    € 28.94
       
IV  

Verdoving (A)

 
       
A15   Oppervlakte verdoving € 7.84
A10   Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,07
A20   Behandeling onder algehele narcose  kostprijs
V   Verdoving door middel van een roesje (B)  
B10   Introductie roesje (lachgassedatie) € 30,15
B11   Toediening roesje (lachgassedatie) € 30,15
B12   Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 37.38
       
VI  

Vullingen (V)

 
V81   Eenvlaksvulling glasionomeer    € 37.38
V82   Tweevlakvulling glasionomeer    € 52.45
V83   Drievlaksvulling glasionomeer    € 64.51
V84   Meervlaksvulling glasionomeer    € 85.61
V91   Eenvlaksvulling composiet € 48.23
V92   Tweevlaksvulling composiet € 63.31
V93   Drievlaksvulling composiet € 75.37
V94   Meervlaksvulling composiet € 96.47
       
V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 72.35
V30   Fissuurlak, eerste element € 27.13
V35   Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 15.07
V40   Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 6.03
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 12.06

V70 * Parapulpaire stift € 12.06
V80 * Wortelkanaalstift € 21.10
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9.04
       
VII  

Wortelkanaalbehandelingen (E)

 
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01   Wortelkanaalbehandeling consult € 22,91
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42.20
E03   Consult na tandheelkundig ongeval € 33.16
       
b.   Wortelkanaalbehandeling  
    Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60  * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48.23
       
    Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 48.84
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 108.53
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 156.76
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 204.99
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 253.23
E85   Elektronische lengtebepaling € 15.07
E19   Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 18.09
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 48.23
       
    Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51   Verwijderen van kroon of brug € 36.18
E52   Moeilijke wortelkanaalopening € 30.15
E53   Verwijderen van wortelstift € 42.20
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30.15
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,15
E56  * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 42.20
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,15
       
    Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84.41
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54.26
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 45.22
E64   Afsluiting van open wortelpunt € 48.23
       
    Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60.29
E78   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,15
       
    Bleken  
E90   Inwendig bleken, eerste zitting € 48.23
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18.09
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 75.37
       
E40   Directe pulpa-overkapping € 30,15
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12.06
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24.12
E44   Verwijderen spalk € 6.03
       
    Aanbrengen rubberdam  
E45   Aanbrengen rubberdam € 12.06
       
    Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31   Snij-/ hoektand € 120.58
E32   Premolaar € 168.82
E33   Molaar € 217.05
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 24.12
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 84.41
E37   Kijkoperatie € 72.35
       
    Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  
E86   Gebruik operatiemicroscoop € 81.39
E88   Opvullen van de pulpakamr en afsluiten van de kanaalingangen    € 60.29
       
    Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60.29
       
VIII  

Kronen en bruggen (R)

 
       
a.   Inlays en kronen  
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 72.35
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 138.67
R10 * Drievlaks composiet inlay € 180.88
R11 * Eenvlaksinlay € 108.53
R12 * Tweevlaksinlay € 168.82
R13 * Drievlaksinlay € 241.17
R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 30.15
R24 * Kroon € 265.28
R34 * Kroon op implantaat € 241.17
R29    * Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 54.26
R31   Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 60.29
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 60.29
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 120.58
       
b.   Brugwerk  
R40 * Eerste brugtussendeel € 180.88
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 90.44
       
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150.73
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 30,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 30,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 120.58
R61 * Plakbrug met preparatie € 180.88
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 42.20
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 24.12
       
c.   Restauraties diversen  
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66.32
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 66.32
       
       
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24.12
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 60.29
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,15
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,15
       
d.   Schildje van keramiek of kunststof  
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72.35
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120.58
       
e.   Temporaire voorzieningen  
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 30,15
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 12.06
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.  
       
IX  

Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

 
       
a.   Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)  
    Onderzoek/diagnostiek  
G21   Functieonderzoek kauwstelsel € 108.53
G22   Verlengd onderzoek OPD € 217.05
G23   Spieractiviteitsmeting en registratie € 96.47
       
    Therapie bij OPD A of OPD B na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel  
G41   Consult OPD/therapie A € 63.31
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 162.79
       
G68    * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 48.23
G47   Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 72.35
       
    Therapie bij OPD B, na tenminste verlengdonderzoek OPD  
G43   Consult OPD-therapie B € 121.79
G44    * Therapeutische injectie    € 66.32
G46    * Consult voor instractie geindividualiseerde apparatuur     € 48.23
G48   Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B  € 120.58
       
       
b.   Beetregistraties  
G10   Niet standaard beetregistratie € 90.44
       
    Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  
G11   Scharnierasbepaling € 90.44
G12   Centrale relatiebepaling € 84.41
G13   Protrale/laterale bepalingen € 60.29
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 542.63
G15   Voor het behouden van beethoogte € 30.15
G16   Therapeutische positiebepaling € 30.15
G20   Beetregistratie intra-oraal € 60.29
G65   Indirect planmatig inslijpen   € 331.61
G69   Beetbeschermingsplaat    € 66.32
G33   Aanbrengen front/hoektandgeleiding    € 60.29
       
c.   Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 301.46
G72   Controlebezoek MRA € 30,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 48.23
       
X  

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

 
       
a.   Onderdeel A  
H11   Trekken tand of kies € 45.22
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 33.76
H21   Kosten hechtmateriaal € 6.18
H26   Hechten weke delen € 66.32
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60.29
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18.09
       
b.   Onderdeel B  
H90   Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend € 60.29
H33   Hemisectie van een molaar € 72.35
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72.35
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54.26
H41   Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 36.18
       
    Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72.35
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 96.47
H44   Primaire antrumsluiting € 66.32
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84.41
       
    Cyste-operatie  
H60   Marsupialisatie € 84.41
H65   Primaire sluiting € 162.79
       
    Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84.41
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162.79
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114.55
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192.93
       
XI  

Kunstgebitten (P)

 
       
P60   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 36.18
P65   Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 30.15
P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60.29
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 90.44
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 180.88
P16   Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof € 66.32
P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18.09
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 247.20
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 337.64
P31 * Wortelkap met stift € 150.73
P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 90.44
P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 60.29
P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 15.07
P45 * Noodkunstgebit € 120.58
       
a.   Volledig kunstgebit  
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 180.88
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 241.17
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 391.90
       
    Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36   Individuele afdruk zonder randopbouw € 30.15
P14   Individuele afdruk met randopbouw € 66.32
P37   Frontopstelling in aparte zitting € 36.18
P27   Reoccluderen € 60.29
P28   Naregistratie en remounten € 60.29
P38   Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 66.32
P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone € 90.44
P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 30.15
P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 30.15
P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 36.18
       
    Overige  
P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 48.23
P06   Tissue conditioning volledig kunstgebit € 42.20
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42.20
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 90.44
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 60.29
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 90.44
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 168.82
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 18.09
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 48.23
P56   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 42.20
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42.20
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 90.44
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 60.29
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 90.44
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 18.09
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 48.23
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 48.23
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 48.23
       
XII  

Tandvleesbehandelingen (T)

 
a.   Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
       
T12   Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174.85
T21   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 32.56
T22   Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 24.12
T32   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 108.53
T33   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 66.32
T42   Consult parodontale nazorg € 91.64
T43   Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121.79
T44   Complex consult parodontale nazorg € 162.19
       
    Parodontale chirurgie  
T70   Flapoperatie tussen 2 elementen € 195.95
T71   Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 301.46

T72   Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 361.75
T73   Directe post-operatieve zorg, kort € 60.29
T74   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 162.19
T76   Tuber- of retromolaarplastiek € 75.37
       
b.   Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
    Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
       
T101   Tuber- of retromolaarplastiek € 105.51
T102   Tandvleescorrectie, per element € 57.28
T103   Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 150.73
       
    Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T111 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 361.75
T112 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 120.58
T113   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 195.95
       
    Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T121   Kroonverlenging per element € 195.95
T122   Kroonverlenging per sextant € 361.75
       
    Directe postoperatieve zorg  
T151   Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 60.29
T152   Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162.19
       
    Diversen  
T161 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42.20
T162   Behandeling tandvleesabces € 81.39
T163   Toepassing lokaal medicament € 65.12
T164 * (Draad)Spalk € 24.12
T165   Uitgebreide Voedingsanalyse € 60.29
       
XIII  

Implantaten (J)

 
J97   Overheadkosten implantaten € 179.60
J98   Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101.64
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01   Initieel onderzoek implantologie € 66.88
J02   Verlengd onderzoek implantologie € 102.90
J03 * Proefopstelling € 138.91
J05   Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46.30
       
b. I   Pre-implantologische chirurgie  
       
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246.95
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154.35
J11   Prepareren donorplaats € 138.91
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149.20
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 72.03
       
       
b. II   Pre- en per-implantologische chirurgie:  
    diversen  
J06   Vrijleggen foramen mentale € 30.87
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 87.46
       
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133.77
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 61.74
J19   Toeslag esthetische zone € 66.88
       
c.   Implantologische chirurgie  
J20   Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235.12
J28   Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 97.24
J23   * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 77.17
J29  * Plaatsen volgende Healing Abutment € 36.53
J26   Moeizaam verwijderen implantaat € 169.78
J27   Vervangen eerste implantaat € 235.12
J36   Verwijderen implantaat € 33.96
J37   Vervangen volgend implantaat € 97.24
       
d.   Diversen  
       
J08   Aanbrengen botvervangers in extractie wond    € 20.58
J30   Bindweefseltransplantaat, eerste  € 108.04
J32  * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 118.33
J33   Kosten implantaat € 330.87
J34 * Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting  € 10.29
J35   Grondig submucosaal reinigen implantaat    € 24.18
J87    * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat  € 267.53
       
e.   Mesostructuur  
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 123.48
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop € 36.01
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 210.94
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66.88
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25.72
       
f.   Prothetische behandeling na klikgebit  
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 529.92
J51 * Onder-klikgebit € 344.71
J52 * Boven-klikgebit € 344.71
J53 * Omvorming klikgebit € 102.90
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133.77
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten  € 154.35
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 180.07
J57   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 87.46
J58   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 113.19
J59   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 138.91
       
g.   Nazorg implantologie  
J60   Specifiek consult nazorg implantologie € 56.59
J61   Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92.61
       
h.   Prothetische nazorg  
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 144.06
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180.07
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205.79
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231.52
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 56.59
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108.04
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133.77
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159.49
J78 * Verwijderen en vervangen drukknop € 25.72
J80   Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaat gedragen kunstgebit  € 523.65
XIV  

Uurtarieven (U)

 
U05   * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15.84
U25   * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13.73
U35   * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15.84
       

 

© Tandartspraktijk Kalmeijer Gouda | Powered by Dentity